Информации за Испорака

Трошоци за Испорака и Инсталација

Вршиме Редовна Испорака низ Македонија.

Лесни Производи (до 75кг) се испорачуваат со наш превоз или преку курир/карго превозници до пред врата ИЛИ до нивните магацини низ градовите. Оваа услуга е вклучена во цената освен ако е поинаку пркажано на страната на индивидуалниот производ.

Средно Тешки (од 75 до 275кг) се испорачуваат со наш превоз или преку курир/карго превозници до пред врата ИЛИ до нивните магацини низ градовите. Услуга внесување на производот до саканата местопложба во вашите простоприи на приземје (до една скала) или спратно со користење на лифт. Некои производи имаат опција за спратно качување по скали но цената на оваа услуга е прикажана на страната на индивидуалниот производ како опција.

Испорака и Инсталација

Испорака, внесување и анкерисување е наплатна услуга која е извршена од професионални лица кои ке го внесат продуктот до вашата сакана местоположба како и анкерисување (уцврстување) на продуктот за подот. Цената на оваа услига е прикажана на страната на индивидуалниот производ како опција. Доколку не е прикажано на индивидуалната страна на производот можете да добиете проценка-понуа по телефон.

За Тешки Производи (над 275кг) Ве молиме да не контактирате за проценка-понуда. 

Можете сами да го подигните производот од нашата фабрика или од нашиот изложен салон со предходно закажана најава.

If an order is made for delivery outside of the UK, you may be subject to local import duties and taxes and handling charges. Any such additional charges are your responsibility and we have no control over these charges.  We are unable to change any details about your order or the value of the goods on any customs declaration.   You must comply with all laws and regulations of the country in which you are receiving the products. Please be aware that cross-border deliveries are subject to opening and inspection by customs authorities and we cannot be held responsible for any damage arising.

 

Извозни Испораки

Мегасеф врши испорака надвор од Македонија. Доколку се направи нарачка за надвор од Македонија (Извоз), можно е да сте изложени на локални увозни давачки и даноци. Било какви дополнителни давачки се одговорност на купувачот и ние немаме никава контрола врз тие давачки. Морате да сте во согласност на законите и регулациите од земјата на која ке ги примите продуктите.

 

sefovi.mk Online Super Store za Sefovi i Blindor Vrati vo Makedonija © 2024. UKION SHOPS